Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Hjemmebesøg til spæd- og småbørn

Sundhedsplejens besøg til Høje-Taastrup Kommunes borgere

vejning_somalisk

Alle familier tilbydes en række hjemmebesøg fra fødslen.

Barselsbesøg

Barselsbesøget foregår på 4.- 5. dagen efter fødslen, hvor I vil blive ringet op af den sundhedsplejerske, der har barselsvagt. Vi håber gennem den tidlige kontakt at fremme mulighederne for vellykket amning samt at støtte op om familiens trivsel.

Barselsbesøg tilbydes mandag – lørdag. Beskeder til barselsvagten kan lægges på telefon 24 83 93 46.

Opfølgende besøg fra sundhedsplejersken

Graviditetsbesøg
Barselsbesøg 4.-5. dag
Etableringsbesøg
3 ugers besøg
2-3 måneders besøg
4-6 måneders besøg
8-10 måneders besøg
18 måneders besøg til første barn eller ved behov
3 års besøg

Besøgene kan fortsætte indtil skolealderen.

Sygdom

Hvis sundhedsple­jersken er syg på den aftalte dag, vil I blive ringet op, og besøget vil blive aflyst. Hvis du selv har behov for hurtig kontakt til Sund­hedsplejen, kan du ringe på 43 59 12 00. Du kan også møde op i Sundhedsplejerskeklinikken.

Når sundhedsplejersken er tilbage, vil I blive kontaktet for at afklare, om der er behov for et nyt besøg. Husk at fortælle sundhedsplejersken, hvis I får nyt tele­fonnummer.

Opdateret 11. august 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk