Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Sundhedsplejens tilbud

Sundhedspleje i hjemmet

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske med specifik videreuddannelse og erfaring i arbejdet med børn og deres familier.

Kontakten kan bevares op til skolealderen, hvor tilbuddet genoptages frem til dit barn går ud af skolen. Blandt sundhedsplejens mange aktiviteter er: graviditetsbesøg, hjemmebesøg, mødregrupper, forældrekurser, efterfødselsreaktionsgrupper, åbent hus, ammeklinik, Marte Meo, diverse undersøgelser og undervisning i skolealderen m.v.

Sundhedsplejerskens vejledning tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Sundhedsplejersken undersøger dit barns udvikling og vækst og taler med dig om udvikling, kontakt, samspil, mad og spisning, pasning og pleje, samt forebyggelse af ulykker og familiens trivsel.

Informationspjece om sundhedsplejens arbejde:

I Sundhedsplejens folder finder du nyttige informationer om Sundhedsplejens arbejde i Høje-Taastrup Kommune.

Opdateret 20. januar 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk