Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Barnets bog

Barnets bog er elektronisk

Hvis du ønsker adgang til Barnets bog, kan du logge på via www.borger.dk/minside, hvor du i undermenupunktet ’sundheds­oplysninger’ kan finde seneste notat fra sundhedsplejersken på dit barn. 

’Barnets bog’ er et kommunikationsred­skab mellem forældrene og sundheds­plejersken om jeres barns sundhed, trivsel og udvikling.

Information vedrørende visning af barnets bog

Ønsker du adgang til Barnets bog, skal du logge in via NEM-ID.

Du har som forældre kun adgang til Barnets bog, hvis du er registreret med præcis samme adresse som barnet.

Oplever du problemer med at få vist vækstkurver på Borger.dk, kan du være opmærksom på følgende:

  • Browseren vil nogle gange komme med denne advarsel: "Denne side indeholder både sikre og usikre elementer - vil du vise de usikre elementer?". Svarer du nej hertil, vil vækstkurverne sandsynligvis ikke blive vist.

Hvis du flytter....

Du skal være opmærksom på, at din adgang til Barnets bog forsvinder, hvis du flytter fra kommunen. Hvis du man ønsker at bevare oplysningerne fra bogen, skal du derfor huske at printe den ud, inden du flytter.

Opdateret 11. august 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk