Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Efterfødselsreaktionsgruppe

Sundhedsplejen i Høje-Taastrup Kommune tilbyder screening for efterfødselsreaktion til nybagte mødre og fædre.

Efterfødselsreaktion

Samtale med udgangspunkt i screening

Screeningen foregår ved sundhedsplejerskens hjemmebesøg, når barnet er ca. 2 måneder gammelt. Forældrene udfylder to skemaer med vejledning og efterfølgende samtale med sundhedsplejersken.
Baggrunden for denne indsats er, at vi i Sundhedsplejen gerne vil opspore eventuelle efterfødselsreaktioner så tidligt som muligt, for så kan vi bedre hjælpe og vejlede.

Oplever du tegn på en efterfødselsreaktion?

Efterfødselsreaktioner hos kvinder og mænd kan komme til udtryk på flere forskellige måder.

Symptomer på en efterfødselsreaktion kan for eksempel komme til udtryk ved, at du oplever at:

• være trist og nedtrykt.
• være sårbar og have let til tårer.
• mangle energi og interesse for dine omgivelser.
• være træt og udmattet men alligevel ikke kunne sove.
• have uro og uforståelig angst.
• føle dig magtesløshed og kæmpe med skyldfølelse og selvbebrejdelse.
• være irriteret og rastløs.
• have en følelse af at du befinder dig i ingenmandsland.

Hvordan kan sundhedsplejersken hjælpe?

Hvis screeningen og samtalen med sundhedsplejersken viser, at der er risiko for, at du er ramt af en efterfødselsreaktion, tilbyder vi en opfølgende samtale med fokus på jeres psykiske velbefindende som forældre. Ofte vil denne samtale være nok, men i nogle tilfælde vil sundhedsplejersken anbefale, at der tages kontakt til den praktiserende læge.

Gruppetilbud

Sundhedsplejen tilbyder desuden samtalegruppeforløb til mødre, hvor man mødes med andre kvinder der også er ramt af en efterfødselsreaktion. Der deltager op til 6 mødre i gruppen og gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en psykolog. Gruppen mødes som udgangspunkt en gang om ugen i to timer.

At være tilknyttet gruppen giver blandt andet mulighed for:

• at drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn
• at dele bekymringer og overvejelser med mødre i en lignende situation.
• at finde nye måder at håndtere eventuelle vanskeligheder på.

Opdateret 29. august 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk