Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Mødregruppe

Et sted hvor du kan udveksle erfaringer og danne nye venskaber.

Sundhedspleje-vejning-aabent-hus

Når du bliver mor (eller far), vil du sandsynligvis opleve et behov for at være sammen med andre, der er i samme situation som dig.  Derfor har mange nybagte mødre stor glæde af at deltage i en mødregruppe. Her har du et forum, hvor du kan føle dig hørt og forstået, og hvor du kan udveksle erfaringer og ikke mindst danne nye venskaber.

Hvordan opstartes mødregruppen?

I Høje-Taastrup Kommune kan alle nybagte mødre komme i en mødregruppe. Det tilbydes ved første besøg af din faste sundhedsplejerske. En mødregruppe består af både førstegangsfødende og flergangsfødende. Der vil ca. være 6 mødre tilknyttet i en gruppe, og vi forsøger at tage højde for, hvordan grupperne sættes sammen rent geografisk.

Er du under 30 år gammel, hører du under Familiens Hus, hvor der bl.a. vil være tilbud om Mødrecafé, Forældrecafé og mange andre aktiviteter. Du kan læse mere om Familiens hus her.

Sundhedsplejersken arrangerer og planlægger det første møde med mødregruppen, og hun vil også selv deltage på det første møde. Efterfølgende er gruppen selv ansvarlig for at fortsætte og mødes regelmæssigt.

Tvillinger

Fødes der flere tvillinger inden for en periode, vil vi forsøge at tilrettelægge grupperne, så man kommer i en gruppe med andre tvillinger.

Fædre

Til fædre (og mødre) har vi tilbud om at deltage i kurset i Klar til barn. Kurset starter allerede under graviditeten, og fortsætter efter, at barnet er født.  Desuden kan vi henvise til diverse legestuer i kommunen.

Opdateret 31. august 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk