Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Marte Meo

Marte Meo er en metode, hvor man ved hjælp af videoklip kan sætte fokus på vanskelige hverdagssituationer mellem barn og forældre.

MarteMeo

Marte Meo i Sundhedsplejen

I Høje-Taastrup kommune har to af vores sundhedsplejersker uddannet sig til Marte Meo-terapeuter. Formålet med Marte Meo-metoden er at støtte forældre i deres kommunikation og samspil med deres barn. Marte Meo kan anvendes i de hverdagssituationer, der ønskes hjælp til.  

Sådan foregår det det

Ved hjælp af video optages en vanskelig situation. Selve optagelsen varer ca. 5-10 minutter. Optagelserne foregår typisk i hjemmet, hvorefter Marte Meo-terapeuten udvælger nogle små videoklip, som analyseres. I får små konkrete opgaver fra gang til gang. Et forløb består af ca. 3-5 filmninger efterfulgt af tilbagemeldinger og gennemgang af videoklippene. Herud fra vil Marte Meo-terapeuten vejlede jer i muligheder for, hvordan I som forældre kan arbejde med de vanskelige situationer.
 

Hvordan kan man blive henvist til en Marte Meo terapeut?

Du kan tale med din sundhedsplejerske, hvis der er situationer, I oplever særligt vanskelige i forbindelse med jeres barn, og som I har svært ved at håndtere.  Sammen med jer kan sundhedsplejersken herefter vurdere, om det vil være relevant for jer med et Marte Meo-forløb. Det vil være via din egen sundhedsplejerske, at I kan blive henvist til et Marte Meo-foløb.

 

Opdateret 30. august 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk