Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Café-arrangementer

En gang om måneden er der et cafétilbud for forældre til for tidligt fødte børn

Kort om caféen

På café-arrangementerne vil I kunne møde andre forældre og udveksle erfaringer. Der vil også være korte oplæg med fokus på livet med et for tidligt født barn.

Der vil altid være en sundhedsplejerske til stede som vært på caféerne.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er til alle forældre til børn, der er født før uge 37.

Praktiske oplysninger

Café-arrangementerne afholdes i Familiens Hus, Gadehavegårdsvej 7 i tidsrummet 15–17.

Der er tale om åbne arrangementer. I skal ikke forhåndstilmelde jer, og I behøver heller ikke deltage i hele arrangementet.

Oplæggene starter kl. 15.30 og vil vare 20–30 minutter. Oplægsholderne forbliver i caféen i hele tidsrummet, så der er gode muligheder for at stille spørgsmål, diskutere indholdet. Her kan du selvfølgelig inddrage egne erfaringer og udfordringer. Efter oplægget vil der være en lettere forplejning.

Deltagelse i café-arrangementerne foregår uden søskende. I skal selv medbringe, hvad der er nødvendigt i forhold til jeres barn: pusleting, mad, legetøj og stofbleer.

Hvornår afholdes cafeerne?

11-10-2017. Det kommende cafétilbud er under forberedelse. På Sundhedsplejens facebook-side kan du holde dig opdateret med generel information fra Sundhedsplejen og få nyt om cafétilbudet. Det kan du selvfølgelig også her på siden.

Opdateret 11. oktober 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk