Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Hjemmebesøg

Er jeres barn født før uge 35, vil I blive tilbudt hjemmebesøg i løbet af det første års tid af ergoterapeut, fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent og talehørekonsulent.

Tidligt født - hjemmebesøg

Hjemmebesøgene aftales i et samarbejde med jeres sundhedsplejerske, og der tages altid udgangspunkt i - og hensyn til jeres families behov.

Specialpædagogisk konsulent

Den specialpædagogiske konsulent besøger jer inden barnet er
3 mdr.. Formålet med besøget er at vejlede om kommunens pasningstilbud.

Ergoterapeut og fysioterapeut

Høje-Taastrup Børneterapi, som er kommunens fysio- og ergoterapi for børn, besøger jer, når barnet er 4 mdr. korrigeret alder.
Formålet med besøget er at understøtte barnets sansemotoriske udvikling og regulering ved en vurdering af barnet samt efterfølgende vejledning.

Talehørekonsulent

Talehørekonsulenten besøger jer, når jeres barn er 10 mdr. korrigeret alder. Formålet med besøget er vejledning omkring kommunikation, sproglig udvikling og sprogstimulering. Hvis det vurderes relevant, gennemføres en vurdering ved et senere aftalt besøg, og ved behov for en opfølgende indsats aftales dette herefter.

Opdateret 30. juli 2015

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk