Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Ansøgning om gravetilladelse

Hvis du, som firma eller privat grundejer, skal grave i offentlige veje eller private fællesveje, skal du henvende dig til Driftsbyen om tilladelse eller andet i denne forbindelse.

Driftsbyen
Høje-Taastrup Kommune
Lervangen 35D
2630 Taastrup
Telefon: 43 59 11 00
Fax: 43 59 10 07
E-mail: Driftsby@htk.dk 

tlf. tid man. - Tors. 7:00 - 15:00
Fredag 7:00 - 12:00  

Ledningsoplysninger

Graveaktører (entreprenører m.fl.) skal forespørge Ledningsejerregistret, LER , før et gravearbejde i offentligt vejareal eller privat fællesvej påbegyndes. Se www.ler.dk og der skal søges gravetilladelse hos kommunen.

Ansøgningsskema til gravetilladelse 

Ansøgning til gravetilladelse skal søges igennem Webgt Vejdirektoratets selvbetjening.
Ved spørgsmål kontaktes Driftsbyen v/ Lars Eriksson på tlf. 43 59 11 24

Hjemmel :

 

Opdateret 28. marts 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk