Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Kørsel med særtransporter

Kørsel med særtransport er kørsel med køretøjer og vogntog, der overskrider de grænser for dimensioner, totalvægt og/eller akseltryk, som er fast sat i

Bekendtgørelse om særtransport

 under Kapitel 3, Særtransporttilladelser, Krav om særtransporttilladelser

Der skal hentes tilladelse til kørsel med særtransport hos politiet

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk