Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Opsætning af plakater og skilte

Ønsker du at opsætte plakater eller skilte skal du have en tilladelse fra Høje-Taastrup Kommune.

Plakater

Før du sætter plakaterne op, skal du altid henvende dig til kommunen på tlf. 43 59 10 00 eller ved email til kommune@htk.dk. 

Skilte

Før du sætter skilte op skal du henvende dig til Driftsbyen på tlf. 43 59 11 00, eller ved email til driftsby@htk.dk.

Yderlig information

Du kan læse mere om gældende bestemmelser om opsætning af plakater mv.  

Lov om offentlige veje m.v. § 80 Genstande m.v. på vejarealet

Færdselsloven §99 Vildledende afmærkning mv.

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk