Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Opstilling af containere

Ønsker du at opstille container eller stillads skal du have en tilladelse af Høje-Taastrup Kommune.

På private fællesveje

Containere og stilladser må ikke opstilles på private fællesveje (kørebaner, parkeringspladser, fortove etc.) uden tilladelse fra kommunen. Ansøger skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis et sådant findes for det pågældende vejareal.  

På kommunale vejarealer

Containere og stilladser må ikke opstilles på kommuneveje ( kørebaner, parkeringspladser, fortove etc.) uden tilladelse fra kommunen. 

Ansøgningen skal indeholde

Ansøgeren skal altid oplyse den nøjagtige placering af containeren og stillads samt perioden hvor det ønskes opstillet. Containeren skal udstyres med reflekser og lys.  

Der gøres opmærksom på, at ansøgeren under alle omstændigheder har ansvaret for, at containeren / stilladset er opstillet efter gældende regler.  

Ansøgning skal sendes til Driftsbyen, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup, eller mail Driftsby@htk.dk

Har du spørgsmål ?

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte Driftsbyen ved vejchef Lars Koch tlf. 43 59 12 07 eller trafikingeniør Kristina Lyck Andreasen tlf. 43 59 12 09.

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk