Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Parkeringsregler i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup kommune har særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailer og campingvogne.

Disse parkeringsreglerne gælder både i byer og på landet med undtagelse af private fællesvej i landzone.  Se oversigt over private fællesveje i landzone.

Hvis parkeringsreglerne overtrædes, vil der blive opkrævet en bøde af politiet. 

Personbiler

Det er tilladt at standse eller parkere delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst 2 hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. 

Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, som ikke overstiger 3.500 kg.

Lastbiler, busser, autocampere m.v.

Parkering må kun ske i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning.

Lastbiler, busser og autocampere er et køretøj med en tilladt totalvægt over 3500 kg.

Trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer 

Påhængskøretøjer som campingvogne og trailer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg må dog parkeres i indtil 24 timer med mindre andet er markeret ved afmærkning. 

Parkeringsbekendtgørelsen

Du kan læse Parkeringsbekendtgørelsen her.

Parkeringsreglerne blev indført den 1. marts 2014.

Hvis du har spørgsmål om Parkeringsbekendtgørelsen, er du meget velkommen til at kontakte Kristina Lyck Andreasen på tlf. 43 59 12 09.

Opdateret 24. november 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk