Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Tomgangsregulativ

I Høje-Taastrup Kommune må du kun holde med motoren igang i højst 1 minut. Det gælder også for tohjulede motordrevne køretøjer.

1-minuts regel for tomgangskørsel

Holdende motorkøretøjer må herefter have motoren i gang i højst 1 minut (mod hidtil 3 minutter).

Tomgangsregulativet gælder for:

  • personbiler
  • varevogne
  • lastbiler
  • busser
  • motorcykler
  • knallerter

Undtagelser fra 1- minuts reglen

1-minuts reglen gælder ikke, når køretøjet holder i trafikkø eller så længe motorkraften er nødvendig for at bruge køretøjet efter dets funktion. Det kan f.eks. være skraldevogne, udrykningskøretøjer og af- og pålæsning af køretøjer med egen kran eller lift.

Overtrædelser af tomgangsregulativet

Overtrædelser af tomgangsregulativet straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

Gyldighed

Tomgangsregulativet trådte i kraft den 1. juli 1990. Regulativet er gældende i Høje-Taastrup Kommune, og var i 1990 fælles med alle de øvrige kommuner i København Amt. Nogle kommuner i Københavns Amt har dog senere foretaget visse ændringer i det ovenstående regulativ. 

For oplysninger om de præcise regler for tomgangskørsel i de øvrige kommuner i København Amt, henviser kommunen til de pågældende kommuner.

Opdateret 24. november 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk