Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Kommunens aftale med Ørsted om vedligeholdelse af vejbelysning

Høje-Taastrup Kommune har en aftale med Ørsted, som foruden at levere strøm tillige vedligeholder vejbelysningen.

Ørsted opererer med følgende servicestandarder:

Servicestandard A: Alvorlige fejl, som Ørsted starter løsningen af indenfor 2 timer og udbedrer indenfor 24 timer fra kendskab

  • Defekte anlæg med berøringsfare
  • Strækningsfejl med mere end 5 armaturer efter hinanden uden lys, vejkryds, fodgængerovergange etc.

Servicestandard B: Fejl, som Ørsted udbedre indenfor 5 arbejdsdage fra kendskab

  • strækningsfejl med 3-5 armaturer efter hinanden uden lys
  • anlæg som støjer
  • Enkelt armaturer uden lys - med Smart Light

Servicestandard C: Fejl, som Ørsted udbedre indenfor 10 arbejdsdage fra kendskab ekskl. Smart Light

  • Enkeltarmaturer uden lys
  • I forbindelse med udbedring af fejlene gennemgår og løser Ørsted de fejl, der må findes under samme fotocelle

Servicestandard D: Fejl, som Ørsted udbedre hurtigst muligt

  • Fejl hvor der skal bestilles materialer hjem, herunder farvede master og specielle armaturer samt fejl som følge af hærværk, storm eller lignende

Hovedeftersyn

På Ørsted ejede anlæg uden Smart Light foretages 4 hovedeftersyn om året

På Smart Light anlæg foretages 2 hovedeftersyn om året.

Ørsted oplyser at de løser opgaverne på hverdage mellem kl. 7 og kl. 15. Opgaver, der falder indenfor Servicetandard A, løser Ørsted døgnet rundt.

Ørsted kan kontaktes døgnet rundt på tlf. nr. 72 10 20 30

På Ørsted hjemmeside kan man selv fejlmelde gadelyset Fejlmeld dit gadelys

 

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk