Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Aflastningsophold

Du kan søge aflastning, hvis du i en kortere periode har behov for daglig pleje, der ikke kan blive tilgodeset af hjemmeplejen i eget hjem.

Aflastningsophold er et tilbud til borgere og deres pårørende. Aflastningsopholdet er et tidsbegrænset ophold på et af kommunens plejecentre.

Du skal betale for opholdet fra den dag du ankommer, men ikke for den dag du rejser.  

Du kan få mere at vide om aflastningsophold kan fås ved at kontakte

Høje-Taastrup Kommune
Sundheds- og Omsorgscentret
Visitationen
Myndighedsteamet
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf. 43 59 17 71
Mail: visitationsenheden@htk.dk

Opdateret 6. februar 2019

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00