Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Fleksibilitet og bytteret

Du har mulighed for at aftale med leverandøren, hvordan hjælpen skal tilrettelægges fra gang til gang, og hvilke opgaver du ønsker løst.

Uanset hvilken leverandør du vælger til at udføre praktisk og personlig bistand, har du mulighed for at aftale med hjælperen, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges fra gang til gang.

Du har også mulighed for selv at vælge, hvilke opgaver der skal løses, når hjælperen er på besøg - den såkaldte bytteret.

Bytteret

Bytteretten betyder, at du helt eller delvist kan vælge anden hjælp end den, du har fået tildelt. Du kan f.eks. vælge at gå en tur i stedet for at få vasket gulv, men det betyder, at du så ikke får vasket gulvet denne gang.

Den hjælp, du fravælger ved at bytte, bliver ikke udført. 

Du kan bytte mellem personlig pleje og hjælp til rengøring, forudsat at du får hjælp til begge dele.

Den hjælp, du bytter til, skal holdes inden for den tidsramme, som den hjælp, du fravælger, forventes at kunne leveres indenfor.

Du kan ikke altid bytte

Selv om du har ret til at bytte, skal din hjælper altid i den konkrete situation vurdere, om det er forsvarligt, at du fravælger den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp. Vurderer hjælperen, at det er uforsvarligt, er det ikke muligt at bytte.

Du kan ikke altid fravælge den tildelte hjælp. Hvis du fravælger den tildelte hjælp tre gange inden for en periode på tre måneder, vil en visitator vurdere, om den tildelte hjælp afspejler et konkret behov, eller om der er grundlag for at ændre afgørelsen.

Hvis du modtager både personlig pleje og hjælp til rengøring, og du har valgt forskellige leverandører til at udføre hjælpen, skal du være opmærksom på, at dette begrænser din bytteret. Du kan altså ikke bytte rengøringshjælp til personlig pleje, hvis du har valgt en leverandør af rengøring, der ikke er godkendt til at levere personlig pleje.

Opdateret 27. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00