Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Privat hjælper

Når du bliver tildelt hjemmehjælp, bliver der udarbejdet en skriftlig aftale mellem dig og Høje-Taastrup Kommune. Heraf fremgår det, hvilke ting du skal have hjælp til og hvor ofte.

Visitationsenheden sørger herefter for, at den skriftlige aftale om hjemmehjælp bliver sendt til den leverandør, du har valgt.

Du har altid mulighed for at skifte leverandør og vælge én af de andre godkendte leverandører. Du kan opsige en leverandør med én måneds varsel til den 1. i hver måned.

Opsiger du samarbejdet med en leverandør, skal du give Visitationsenheden besked og lave aftale om, hvem der fremover skal udføre hjælpen for dig.

Du kan kontakte Visitationsenheden på telefon: 43 59 17 71 eller e-mail visitationsenheden@htk.dk.

Opdateret 20. august 2015

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00