Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Ansættelsesbetingelser for privat hjælper

Betingelserne for at ansætte privat udpeget hjælper.

Hjælperen bliver ansat i Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje med tjeneste i det distrikt, hvor du bor.

Hjælperen bliver ansat efter overenskomsten mellem KL og FOA, og opsigelse finder derfor sted med overenskomstmæssigt varsel. Arbejdstiden bliver fastlagt i henhold til den visiterede ydelse, som fremgår af samarbejdsaftalen med borgeren.

Den privat udpegede hjælper vil være omfattet af Høje-Taastrup Kommunes generelle ansættelsesforhold vedr. samarbejde, sikkerhed mv. Lønnen vil blive udbetalt månedsvis bagud via pengeinstitut, og hjælperen vil være omfattet af regler om tavshedspligt og oplysningspligt.

For at blive ansat som privat udpeget hjælper i Høje-Taastrup Kommune skal hjælperen:

  • være fyldt 18 år
  • ikke i forvejen være ansat i Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje
  • kunne fremvise en straffeattest
  • have et godt helbred, så hjælperen kan varetage de ydelser, som du er visiteret til

Samtidig skal den privat udpegede hjælper opfylde kvalitetsstandardens krav til personale i Høje-Taastrup Kommune.

Den ansatte privat udpegede hjælper har pligt til at meddele fravær i tilfælde af sygdom til den daglige leder i distriktet. I tilfælde af hjælperens sygdom eller ferie, har du ret til hjælp fra den kommunale hjemmepleje.

Opdateret 20. august 2015

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00