Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Midlertidig hjemmehjælp

Du kan få midlertidig hjemmehjælp ved forbigående sygdom eller fødsel.

Hvis du får midlertidig hjemmehjælp, fordi du er syg i en periode, skal du betale for hjælpen i forhold til husstandens indkomst.

Betalingen er den samme, hvad enten der er tale om en kommunal eller privat leverandør. Beløbet vil blive beregnet, før hjælpen starter. Kommunen opkræver betalingen.

Opdateret 4. april 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00