Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Dine pligter over for hjemmehjælperen

Du skal være til stede i hjemmet, når hjælperen er på besøg. Hjælperen må ikke opholde sig i dit hjem alene, og hjælpen skal kunne udføres uden gene for hjælperen.

Modtager du hjælp til rengøring, har du ansvaret for, at der er de nødvendige redskaber i hjemmet. Du vil modtage en pjece, som indeholder oplysninger om hvilke rengøringsredskaber og rengøringsmidler, der skal være til rådighed for hjælperen i dit hjem.

Aflysning

Hvis du ikke ønsker den visiterede hjælp som følge af hospitalsindlæggelse, ferie mv., skal du aflyse hjælp en hos din leverandør senest dagen før, hjælpen skulle have været leveret. Hvis du aflyser senere, bliver det betragtet som uanmeldt afbud.

Er du alligevel ikke i hjemmet, når hjælperen kommer, betragter vi besøget som aflyst af dig.

Har du ikke meldt afbud, vil hjælperen af hensyn til din sikkerhed, og med politiets mellemkomst, rekvirere en låsesmed for at få adgang til dit hjem. Udgiften til låsesmeden skal du betale.

Aflyser du selv et rengøringsbesøg senest 5 hverdage inden det aftalte tidspunkt, bliver der i videst muligt omfang ydet erstatningsbesøg.

Du har pligt til at meddele Visitationen i Sundheds- og Omsorgscentret, hvis der sker ændringer i din samlede situation herunder, at der flytter en rask person ind i din husstand.

Personalet må ikke modtage gaver eller pengebeløb.

Opdateret 17. juli 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00