Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen yder både hjælp til personlig pleje og omsorg, praktisk hjælp i hjemmet og sygepleje.

Hjælpen bliver ydet til de borgere, som er for svækkede til selv at klare sig i dagligdagen.

Sådan får du tildelt hjælp

Al hjemmehjælp bliver visiteret af faguddannet personale fra Høje-Taastrup Kommune. Du kan kontakte Visitationen på telefon 43 59 17 71 eller via e-mail til visitationsenheden@htk.dk.

Når du er blevet visiteret til hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil modtage hjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller fra en privat leverandør, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Visitatoren udleverer oversigten over de forskellige leverandører ved 1. besøg hos dig.

Hjælp til selvhjælp

Hjælpen bliver altid givet som hjælp til selvhjælp.

Det vil sige, at plejepersonalet sammen med dig arbejder hen imod, at du kan blive så selvhjulpen som muligt.

Hjemmeplejens personale

Hjemmeplejen tilstræber, at der kommer så få personer som muligt i dit hjem. Hjemmeplejen arbejder med daglige kontaktpersoner, og tilbyder en fast hjælper. I perioder med ferie og eventuel sygdom – eller hvis du får hjælp flere gange i døgnet – må du forvente, at der kommer flere forskellige hjælpere.

Medarbejderne har et identitetskort, som de skal vise, hvis du ønsker det. Medarbejderen må ikke opholde sig alene i dit hjem.

Medarbejderen har tavshedspligt - Det vil sige, at de oplysninger, som medarbejderen får kendskab til ikke bliver givet videre til uvedkommende.

Daglig kontaktperson

Som modtager af hjemmehjælp, vil du få tilknyttet en daglig kontaktperson, som sammen med dig vil tilrettelægge den hjælp, som du er visiteret til.

Den daglige kontaktperson kan også vejlede dig i, hvem du kan kontakte, hvis du får brug for information eller mere hjælp.

Hjemmeplejen bestræber sig på kun at sende faguddannet personale ud til plejeopgaver.

Billagsmappe

Alle borgere får udleveret en bilagsmappe med hjemmeplejens telefonnumre og relevante planer for egen pleje.

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00