Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Byrådets mål for hjemmeplejen

Når Høje-Taastrup Kommune yder personlig og praktisk bistand til borgere, der ikke længere kan klare dagligdagen uden hjælp, er det målet:

  • At hjælpen bliver ydet som hjælp til selvhjælp
  • At hjælpen bliver udført, så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv
  • At borgeren har størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælp til pleje, omsorg og praktisk hjælp i hjemmet

Hjemmeplejen tager hensyn til, at arbejdet bliver udført i et privat hjem, og hjælpen bliver planlagt og udført i et respektfuldt og aktivt samspil med borgeren. Hjælpen sigter på at bevare eller genvinde de bedst mulige levevilkår og sundhedstilstand for den enkelte.

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00