Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp giver mulighed for i nogen grad selv at stemme indholdet af din hjemmehjælp.

Dette sker naturligvis i samarbejde med hjemmeplejen.

Når du modtager praktisk og/eller personlig hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp eller støtte til praktiske og/eller personlige opgaver i hjemmet end den, der er truffet afgørelse om. 

Hvis du benytter denne mulighed, skal du være opmærksom på, at ydelsen skal udføres inden for den fastsatte tidsramme for visiteret hjælp. Det vil sige den tidsramme, som politisk er godkendt til udførelse af den visiterede hjælp.

Hvis der opstår uenighed skal hjemmehjælperen yde den hjælp, du er visiteret til. Eventuelle tilfælde af uenighed vil blive registreret og rapporteret løbende.

Hvis du har fravalgt en visiteret ydelse til fordel for en anden hjælp, kan du ifølge reglerne ikke klage over, at den fravalgte hjælp ikke er udført.

Opdateret 20. august 2015

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00