Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Hjemmesygepleje

Høje-Taastrup Kommune yder sygepleje til alle borgere uanset alder, der bor i kommunen eller opholder sig midlertidigt i kommunen.

Sygepleje tildeles efter henvisning fra læge/hospital eller hvor der ligger en sygeplejefaglig vurdering i forhold til en sygepleje indsats til borgere med akut eller kronisk sygdom.

Kommunen har døgnpleje og kan derfor yde sygepleje hele døgnet efter behov. Tildeling af hjælp bliver sat i værk efter behov, men kan ved akutte behov sættes i værk øjeblikkelig.

Sygepleje leveres som udgangspunkt i en af kommunens 2 sygeplejeklinikker på Træningscentret Espens Vænge eller Plejecentret Baldersbo. Der foretages en individuel vurdering om sygepleje indsatsen skal leveres i borgerens eget hjem.

Høje-Taastrup Kommune samarbejder aktivt med hospitalerne i Region Hovedstaden om at planlægge og tilrettelægge komplekse udskrivelser af kommunens borgere til eget hjem.

Sygepleje kan bestilles mandag til fredag, direkte hos sygeplejerskerne fra kl. 7.45 - 8.15 og kl. 14.00 - 15.00 på telefon 43 35 25 33.

Ved behov for bestilling af sygepleje aften, nat samt weekender og Helligdage skal der ringes på akutnummeret 43 35 24 85.

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00