Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatoren er din kontaktperson i kommunen.

De hyppigste årsager til senhjerneskader er blodpropper, hjerneblødning eller skader, f.eks. i forbindelse med uheld, ulykke eller vold. Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre, og kan ramme vidt forskelligt.

Nogle følger kan være synlige, for eksempelvis lammelser, andre følger kan være mindre synlige, så som evnen til at huske, planlægge, udtrykke sig, træthed eller følelsesmæssige ændringer.

Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Andre må leve med varige følger.

Der eksisterer derfor en bred vifte af genoptræningsmuligheder og hjælpeforanstaltninger.   

Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen kan findes, og hvilke tilbud der er. Dette kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe med.    

Hjerneskadekoordination

Høje-Taastrup Kommune har ansat en hjerneskadekoordinator. Det overordnede formål er at sikre et velkoordineret rehabiliteringsforløb for voksne borgere med nyopstået hjerneskade.
Hjerneskadekoordinator kan desuden yde råd og vejledning til borgere der har ældre hjerneskader, hvis nye problemstillinger opstår. 
  

Hvordan kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe?  

Hjerneskadekoordinatorens opgave er blandt andet at være din kontaktperson i kommunen. Hjerneskadekoordinatoren kan tilbyde råd, vejledning og koordinering af tilbud til kommunens voksne borgere over 18 år som fået en hjerneskade.

Hjerneskadekoordinatoren kan:

  • fungere som tovholder på rehabiliteringsforløbet
  • skabe overblik og sammenhæng mellem hospital og kommune
  • samle trådene mellem de forskellige centre og afdelinger i kommunen
  • give støtte til et koordineret rehabiliteringsforløb i kommunen
  • sikre, at der er sammenhæng i den hjælp, der tilbydes og, at der arbejdes frem mod et fælles mål
  • Give råd og vejledning

Dette vil altid ske i tæt samarbejde med dig og relevante fagpersoner.  

Det er hjerneskadekoordinatorens opgave at være med til at sikre, at du bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb, som er tilpasset dine individuelle behov, og støtte dig i at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.    

Har du brug for råd og vejledning fra hjerneskadekoordinatoren, kan du kontakte hjerneskadekoordinator Ulrika Hallgren. Hun er ansat i Sundheds- og Omsorgscentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup.  

Du kan træffe hende på:
Telefon: 43 59 17 29
E-mail: UlrikaHa@htk.dk   

Telefonen er åben i Rådhusets åbningstider:

Mandag – onsdag kl. 10:00 - 14:30
Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:30  

Du kan via dette link se pdf-folderen Tilbud til voksne med hjerneskade.

Links til andre hjemmesider

Hjerneskadeforeningens hjemmeside: www.hjerneskadeforeningen.dk

Hjerneskadeforeningen er en interesseorganisation, som arbejder for at skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med pludseligt opstået hjerneskade. Derudover arbejder de for, at de hjerneskadede og deres pårørende får den bedst mulige sociale støtte.

HjerneSagens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

HjerneSagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede. HjerneSagen arbejder blandt andet for at forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Socialstyrelsens hjemmeside: www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade og henvender sig mest for fagfolk.

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00