Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Plejevederlag

Hvis du ønsker at passe en nærtstående person med kort levetid tilbage, og som ønsker at dø i eget hjem,

så kan du få bevilget plejevederlag for at passe pågældende.

Plejevederlaget bliver ydet som kompensation for tabt indkomst for den borger, der holder orloven i henhold til serviceloven § 119.

Betingelserne for at få bevilget orloven er:

  • at behandling efter en lægelig vurdering for den plejekrævende anses for udsigtsløs
  • at den syge har kort levetid tilbage
  • at den plejekrævendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, plejebolig eller lignende

Desuden skal den plejekrævende være indforstået med etablering af plejeforholdet, og den plejekrævende skal under plejeforholdet have ophold i Høje-Taastrup Kommune.

Ansøger skal være nærtstående til den plejekrævende. Orloven kan ansøges af personer der er erhvervsaktive, selvstændige, dagpengemodtagere, pensionister, kontanthjælpsmodtagere, Su-modtagere, samt hjemmegående.

Plejeforholdet kan til hver en tid bringes til ophør af såvel ansøger, som den plejekrævende. Desuden kan Høje-Taastrup Kommune undtagelsesvis beslutte at bringe forholdet til ophør, hvis pleje i hjemmet ikke mere kan anses for hensigtsmæssigt.

Hvis den plejekrævende bliver indlagt i en længere periode, bortfalder plejevederlaget for den pågældende periode. Plejeforholdet ophører ved den plejekrævendes død. Ansøger har dog ret til at have orlov indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Plejevederlaget skal søges i den kommune, hvor plejen skal finde sted.

Plejevederlag til dækning af udgifter

Plejevederlag kan bevilges til borgere, der er døende til dækning af udgifter grundet sygdommen i henhold til Serviceloven § 122.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlaget er, at behandling efter en lægelig vurdering for den plejekrævende anses for udsigtsløs, og den syge har kort levetid tilbage.

Plejevederlaget dækker borgerens egen-udgift til proteindrik/sondemad,  sygeplejeartikler, samt fysioterapi mv.

Plejevederlaget dækker de bevilgede udgifter fra bevillingsdatoen og frem til borgerens død.

Plejevederlaget skal søges i den kommune, hvor den døende opholder sig.

Ansøgning om plejevederlag

I Høje-Taastrup Kommune kan du søge om plejevederlaget i Sundheds- og Omsorgscentret.

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00