Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Behov for hjælp

Hvis du får behov for hjælp på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, kan du selv, dine pårørende, læge, hospital eller andre, som du har givet lov, kontakte Visitationsteamet på Rådhuset, telefon. 43 59 17 71 eller e-mail visitationsenheden@htk.dk.

Visitator  henvender sig senest 3 dage efter din henvendelse for at aftale et møde med dig i dit hjem. Du er velkommen til at have en bisidder med til mødet.

Sådan vurderes dit behov for hjælp

På mødet vil en visitator vurdere dit behov for hjælp. Visitator tager hensyn til:

  • dine egne muligheder for selv at klare eller tage del i opgaverne
  • om der bor andre personer i husstanden, som kan hjælpe. Vi yder f.eks. ikke hjælp til rengøring og indkøb, hvis der i dit hjem bor raske personer, der kan hjælpe.
  • at du i perioder kan have behov for mere hjælp. Når du får det bedre, bliver hjælpen derefter nedsat ud fra dit nye behov

Det er en forudsætning for tildeling af hjælp, at dit hjem kan godkendes som arbejdsplads i henhold til arbejdsmiljøreglerne. Elapparater og andre hjælpemidler, som hjælperen skal bruge, vil derfor blive gennemgået.

Det kan være nødvendigt, at dit hjem møbleres om eller bliver indrettet med hjælpemidler både for din og hjælperens skyld.

Visitator træffer på mødet afgørelse om, hvilken hjælp der kan ydes, og du får udleveret en skriftlig afgørelse.

Samarbejdsaftale

 Når hjælpen begynder, vil du modtage en samarbejdsaftale. I samarbejds-aftalen står der, hvilke opgaver der ydes hjælp til, begrundelsen for afgørelsen og en klagevejledning.

I samarbejdsaftalen står der også, hvem der er din kontaktperson i forbindelse med svigtende leverance af hjælp, og hvornår der igen vil blive taget stilling til din hjælp.

Hjælp ydes efter det af byrådet fastlagte serviceniveau. Din hjælper kan oplyse hvilke ydelser, der konkret er indeholdt i den hjælp, du er tildelt, og hvor ofte opgaverne skal løses.

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00