Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Plejeboliger

Høje-Taastrup Kommune har for tiden 261 plejeboliger beliggende i henholdsvis Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene og Sengeløse.

Boligerne er på et eller to værelser og er indrettet handicapvenligt. Kun de toværelsers boliger er beregnet til ægtepar og samlevende. Den visiterede borger har ret til at få sin uvisiterede ægtefælle/samlever med i plejeboligen.

Ifølge Lov om Frit Valg er det muligt for visiterede borgere frit at vælge hvilke plejeboliger, de ønsker.

Kriterierne for at komme i betragtning til en plejebolig er bl.a.:

  • Borgere der ikke kan klare sig i eget hjem, og som har et varigt behov for fysisk og psykisk pleje døgnet rundt.
  • Borgere der allerede bor i en plejebolig.

Til boligerne for yngre fysisk handicappede skal følgende kriterier yderligere være opfyldt:

  • Borgeren er under 67 år.
  • Borgeren har fysisk handicap som følge af alvorlig sygdom.
  • Borgeren har et særligt behov for at plejen og omsorgen tilrettelægges og ydes i et aktiverende, trænende og vedligeholdende miljø, samt har behov for medarbejdere med specialviden.
  • Borgeren opfylder kriterierne for et amtsligt botilbud, og ønsker at blive i Høje-Taastrup Kommune, hvor borgeren har sit netværk og familie. Tilbuddet gælder ikke for borgere, der er indstillet til psykiatrisk amtsplejehjem.

Vi gør opmærksom på, at borgere, som takker nej til en ønsket bolig, vil blive slettet af ventelisten.

Plejeboliggaranti

Garantien er lovbestemt og er på 2 måneder. Hvis du ikke søger bolig på et bestemt plejecenter, har du ret til en plejebolig inden for 2 måneder.
Hvis du får tilbudt en plejebolig, og du takker nej til den, vil garantien på de 2 måneder starte forfra.

Tildeling af ledige plejeboliger

Når en plejebolig bliver meldt ledig, foretager vi en individuel helhedsvurdering af de borgere, der står på ventelisten til plejeboligen. Vi tilbyder herefter boligen til den borger, der helt aktuelt har det største behov for den pågældende bolig.

Gebyr

Høje-Taastrup Kommune opkræver et årligt gebyr på 728 kr. for borgere, der står på venteliste i to eller flere kommuner.

Ansøgning om plejebolig

Ansøgningen bliver lavet af dig sammen med en visitator fra kommunen.
Du får skriftlig besked om afgørelsen.

Du kan få mere at vide om, hvordan du søger en plejebolig ved at kontakte Visitationen i Sundheds- og Omsorgscentret på telefon 43 59 17 71.

Lån til beboerindskud og tilskud til flytning

Du kan som pensionist søge lån til beboerindskud og tilskud til flytning. Det er kommunen, der behandler din ansøgning.
Du kan få mere at vide ved at ringe til kommunens Borgerservice på telefon 43 59 10 00.
Du kan læse mere om beboerindskud via dette link.

Boligstøtte (Tilskud til huslejen)

Du kan som pensionist søge boligstøtte.
Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning, så du kan få mere at vide ved at ring på telefon 70 12 80 63.
Du kan også søge digitalt på www.borger.dk med NemID.

Varmetillæg

Du kan som folke- eller førtidspensionist (gamle regler) søge varmetillæg. Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning, så du kan få mere at vide ved at ringe på telefon 70 12 80 61.
Du kan også søge digitalt på www.borger.dk med NemID.

Tilsyn med plejecentrene

Læs mere om tilsyn på ældreområdet via linket.

Personalet på plejecentrene

Plejecentrene indgår i den integrerede kommunale hjemmepleje og har døgnbemanding.

Oplysninger vedrørende den enkelte bolig, fås ved at rette henvendelse til boligselskabet eller til plejecentret.

Oversigt over boliger

Henriksdal Plejecenter, Valbyvej 47, 2630 Taastrup

Antal 1-værelses: 42
Boligselskab: DAB

Birkehøj Plejecenter, Lindehaven 2, 2630 Taastrup

Antal 2-værelses: 60
Boligselskab: DAB

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter, Morelhaven 124, 126 og 128, 2630 Taastrup

Antal 1-værelses: 38
Antal 2-værelses: 4
Boligselskab: DAB

Plejecentret Baldersbo, Charlotteager 7, 2640 Hedehusene

Antal 1-værelses: 63
Boligselskab: DAB

Sengeløse Plejecenter, Landsbygaden 4, Sengeløse, 2630 Taastrup

Antal 1-værelses: 54
Boligselskab: DAB

Plejeboliger for yngre fysisk handicappede

Baldersbo Plejecenter, Charlotteager 7, 2640 Hedehusene

Antal 1-værelses: 10
Boligselskab: DAB

Oversigt over boligselskab/plejecenter, telefonnumre og webadresser


Baldersbo Plejecenter, 4335 2580,  www.baldersboplejecenter.htk.dk 

DAB, 7732 0000,  www.dabbolig.dk

Henriksdal Plejecenter,  4335 2630,  www.henriksdalplejecenter.htk.dk

Kløverhuset,  4335 2542,  www.kloeverhuset.htk.dk

Lejerbo,  3812 1094, www.lejerbo.dk

Sengeløse Plejecenter,  4335 2610,  www.sengeloeseplejecenter.htk.dk

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter,  4335 2700,  www.torstorpplejecenter.htk.dk 

Opdateret 6. februar 2019

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00