Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Indkøb

Du kan få hjælp til indkøb af dagligvarer én gang om ugen gennem Høje-Taastrup Kommunes indkøbsordning, hvis du selv eller andre i husstanden ikke er i stand til at købe ind.

Varerne bestilles og leveres i dit hjem. Kommunen betaler for udbringningen af varerne.

Vælg en leverandør

Høje-Taastrup Kommune har indgået aftale med to private leverandører. Borgere, der er visiteret til indkøbsordningen, skal derfor vælge mellem de to leverandører:

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00