Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Madservice

Du kan få mad fra kommunens madservice, hvis du eller andre i husstanden ikke er i stand til at lave mad.

Hvis du er i stand til at transportere dig til én af caféerne på plejecentrene eller til Træningscentret Espens Vænge, kan du få tilbud om at indtage din varme mad dér. Det samme gælder, hvis andre i din husstand kan hente maden til dig.

Hvis du ikke er i stand til at transportere dig til én af caféerne, og der ikke er andre i husstanden, som kan hente maden til dig, kan du få tilbud om madservice med udbringning.

Som visiteret til kommunens madservice med udbringning kan du få leveret hovedret, biret, smørrebrød, proteinrig drik, salat eller råkost. Biret, smørrebrød, proteinrig drik, salat og råkost bliver kun leveret sammen med hovedretten.

Vælg en leverandør

Høje-Taastrup har indgået aftale med Det Danske Madhus om produktion og levering af maden. Da vi ikke kan tilbyde frit valg, kan man i stedet for vælge mellem Det Danske Madhus eller et Fritvalgsbevis
Du skal selv betale for den mad, der leveres til dig. Prisen for maden reguleres hvert år den 1. januar.

Bytteret for madservice med udbringning

Som visiteret til madservice med udbringning kan du bytte den leverende mad ud med spisning i plejecentrenes caféer eller på Træningscentret Espens Vænge. Hvis du ønsker at bruge denne bytteret, skal du afbestille maden fra din sædvanlige leverandør senest dagen før kl. 12.00.

I caféen kvitterer du for modtagelsen af maden på en kassebon. Du betaler kontakt for drikkevarer og lignende. Prisen for måltidet i caféerne er den sammen som for madservice med udbringning. I caféerne kan du se menuplanen.

Henvendelse for yderligere oplysninger til Sundheds- og Omsorgscentret, visitationsteamet på telefon 43 59 17 71.

Opdateret 20. september 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00