Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Nødkald

Du kan få bevilget nødkald, hvis du har risiko for at komme i nød og ikke kan tilkalde hjælp på anden vis, f.eks. via telefon eller rask ægtefælle.

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00