Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Vaskeordning

Du kan blive visiteret til kommunens vaskeordning, hvis du eller andre i husstanden ikke er i stand til at vaske tøj. Ordningen betyder, at vaskeriet henter og bringer dit vasketøj for dig.

Du kan få vasket tøj 1-4 gange om måneden. Du skal selv betale en del af de udgifter, der er forbundet med ordningen. Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Visitationsteamet på telefon 43 59 17 71.

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00