Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Tilsyn

Der bliver hvert år lavet tilsyn på ældreområdet. Tilsynet bliver foretaget både af Embedslægeinstitutionen og af Høje-Taastrup Kommune, som kommer på uanmeldt kommunalt tilsyn.

Hvorfor tilsyn

Formålet er at undersøge, om borgerne får den hjælp, de er bevilget, og om hjælpen har den standard, som Byrådet har besluttet.

Tilsynet viser, hvad der gøres godt, og hvad der kan blive bedre, for at organisationen skal lære af erfaringerne.

Hvordan tilsyn

Tilsynet består af gennemgang af dokumentationen på den enkelte borger/beboer og interviews med borgere/beboere samt med ledelse og medarbejdere.

Efter tilsynet bliver der holdt et dialogmøde med leverandøren/plejecentrets ledelse og medarbejdere. På dette møde præsenterer tilsynet resultaterne fra tilsynet, og det er muligt at drøfte og belyse resultaterne. 

Efter tilsynet

Efter tilsynet bliver der udarbejdet en rapport for det kommunale tilsyn og én fra Embedslægens tilsyn. Én gang årligt bliver det samlede resultat forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget.

Tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionen

Du kan læse rapporterne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

Læs alle rapporter fra Embedslægeinstitutionen

Læs rapporten for tilsyn på Høje-Taastrup Kommunes plejecentre - rapporten for 2015 har været behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling på deres møde 16. august 2016.


Tilsynsrapporter for plejecentre (det kommunale tilsyn)

Tilsynsrapporter for de kommunale leverandører af hjemmepleje  (det kommunale tilsyn)

Tilsynsrapporter for de private leverandører af hjemmepleje  (det kommunale tilsyn)

Tilsynsrapporter for leverandører af mad (det kommunale tilsyn)

Embedslægeinstitutionens tilsyn

Embedslægeinstitutionen fører tilsyn med kommunens plejecentre én gang årligt. Der bliver lavet en rapport for hvert plejecenter og en samlet rapport for alle plejecentre i kommunen.

Du kan finde de seneste rapporter fra Embedslægeinstitutionens tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside samt på hvert plejecenters hjemmeside.

Det kommunale tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med, at kommunale opgaver med personlig og praktisk hjælp samt madservice bliver løst i overensstemmelse med Byrådets beslutninger om kvalitetsstandarderne.

Tilsynene er uanmeldte og bliver udført hos alle leverandører af hjemmepleje, madservice samt på kommunens plejecentre.

Opdateret 5. oktober 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00