Pasning og skole
  • Få siden oplæst

Forsikring og erstatningsansvar

Hvis der sker en skade med barnet

Høje-Taastrup Kommune har ingen ulykkesforsikring for børn i skoler og institutioner. Det kan derfor anbefales at tegne en privat heltidsulykkesforsikring for børn, der går i dagtilbud og skole.

Høje-Taastrup Kommune dækker skader og ulykker i tilfælde, hvor kommunen i juridisk forstand forvolder skade ved handlinger, der skyldes fejl, forsømmelse eller uagtsomhed.

Hvis barnet laver en skade

Børn er personligt erstatningsansvarlige for deres handlinger på samme måde som voksne.

Efter en lovændring d. 1. juli 2009 kan forældre blive pålagt at betale op til 7.500 kr for hver skade, deres barn laver.

Sker en skade ved et uheld, vil en indboforsikring med en ansvarsforsikring som udgangspunkt dække både forældre og børns regning for en skade. Er der tale om hærværk, betyder den nye lov, at et barn kan risikere at skulle betale hele erstatningen. Forældrene skal dog betale de første 7.500 kr af skaden. Forældre vil blive bedt om at anmelde skaden til deres forsikringsselskab.

Kørsel med børn i private biler

Hvis børn køres i læreres, pædagogers eller andre forældres biler i forbindelse med udflugter og lignende, vil børnene i en skadesituation kunne få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring og/eller fra en evt. anden trafikant, som er medskyldig i en ulykke.

I Høje-Taastrup Kommune må kørsel i private biler kun finde sted, hvis forældrenes skriftlige tilsagn er indhentet.

Tyveri

Høje-Taastrup Kommune hæfter ikke for et barns ejendele. De er omfattet af hjemmets egen indboforsikring. Barnets tabte og glemte ting erstattes ikke af kommunen.

Anmeldelse af skader

Enhver skade på personer eller ting skal hurtigst muligt meddeles lederen af dagtilbud eller skole.

Opdateret 5. maj 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00