Skole og uddannelse
  • Få siden oplæst

Fremtidens skole

Høje-Taastrup Kommune har store ambitioner på vores børn og unges vegne. Vi ønsker, at de skal have de allerbedste muligheder for at være aktive medskabere af fremtidens samfund ved at blive dygtige, kreative og samskabende. Derfor udvikler vi skolerne og undervisningen.

Fremtidens folkeskole bygger videre på al den gode undervisning, der allerede foregår. Vi udvikler skoler og undervisningsforløb, så eleverne i endnu højere grad får mulighed for at lege, bygge, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang i innovative, autentiske læringsforløb. 

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at:

  • Flere elever får lyst til at lære endnu mere, fordi de oplever meningsfuld læring, der møder deres engagement og nysgerrighed.

  • Eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer - kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde.

Gode idéer og projekter

Hvis du er nysgerrig efter mere information eller har gode ideer eller projekter, som du har lyst til at dele, så skriv til pædagogisk konsulent Mette Sørensen på mettesoer@htk.dk eller udviklingschef Stine West Dyhr på stinedy@htk.dk.

Opdateret 9. januar 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00