Skole og uddannelse
  • Få siden oplæst

Fremtidens skole

Høje-Taastrup Kommune har store ambitioner på vores børn og unges vegne. Vi ønsker, at de skal have de allerbedste muligheder i fremtidens samfund ved at blive dygtige, kreative og samskabende.

Vision 

Vores institutioner og skoler skal påtage sig ansvaret for at give børn og unge de alsidige personlige, sociale og faglige kompetencer, de behøver i det 21.århunderede.

Vores mål er at ruste vores børn til møde verden med kreativitet, nytænkning, indsigt og samarbejdsevner, så de kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og udvikle vores samfund positivt. Vi skal sikre, at hvert enkelt barn oplever at blive stærkere, modigere og mere kompetent menneske af at gå i vores skoler og institutioner. 

Vi har et skarpt fokus på, at hvert enkelt barn oplever at blive et vidende, handlekraftigt og kompetent menneske af at gå i vores institutioner og skoler. Alt sammen, så de senere hen kan navigere og begå sig i en kompleks og foranderlig verden.

 I de kommende år vil lærere og pædagoger sammen udvikle fremtidens folkeskole og et omfattende konpetenceudviklingsprogram bliver iværksat

Kontakt 

Hvis du er nysgerrig efter mere information eller har du selv nogle gode ideer eller projekter, som du har lyst til at dele, så skriv til pædagogisk konsulent Mette Sørensen på mettesoer@htk.dk eller udviklingschef Stine West Dyhr på stinedy@htk.dk.

Opdateret 17. september 2018

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00