Skole og uddannelse
  • Få siden oplæst

Fremtidens Skole - hvorfor og hvordan?

Folkeskolen er med til at ruste børn og unge til at være en aktiv del af et globaliseret og digitaliseret samfund. Derfor er det vigtigt, at vores skoler og undervisning udvikler sig i takt med det omgivne samfund.

Fremtidens folkeskole bygger videre på al den gode undervisning, der allerede foregår. Vi udvikler skoler og undervisningsforløb, så eleverne i endnu højere grad får mulighed for at lege, bygge, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang i innovative, autentiske læringsforløb. 

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at:

  • Flere elever får lyst til at lære endnu mere, fordi de oplever meningsfuld læring, der møder deres engagement og nysgerrighed.
  • Eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer - kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde.

Hvis du er nysgerrig efter mere information eller har gode ideer eller projekter, som du har lyst til at dele, så skriv til pædagogisk konsulent Mette Sørensen på mettesoer@htk.dk eller udviklingschef Stine West Dyhr på stinedy@htk.dk.

Read English summary.


Hvorfor en mere projektorienteret folkeskole?

Hvis vi kigger i krystalkuglen, skal vores elever kunne tænke både logisk og kreativt. De skal kunne begå sig i en verden, hvor nye IT-teknologier vinder plads. Vi ved, at mekanik og teknologi altid har ændret menneskers måde at leve på, og i en verden med hastigt udviklende IT-teknologier kan vi allerede nu se, at mange af de jobs vi kender i dag, sandsynligvis ikke findes i fremtiden. 

Elevernes evne til aktivt at bruge faglighed, teknologisk indsigt og tværgående kompetencer, som kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og samarbejde, skal derfor styrkes. Både nu og i fremtiden, er der nemlig brug for mennesker, som har fantasi og handlekraft til at skabe viden og indsigt på nye måder.

Skolernes udvikling af projektorienteret læringsforløb er udtryk for en vision, som imødekommer fremtidens tendenser og samtidig opfylder folkeskolens formålsparagraf, hvor der bl.a. står: ”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”

Sådan skaber vi fremtidens skoler

Skolelederkredsen har for skoleåret 2018/19 sat det mål, at alle elever som minimum skal arbejde innovativt i 2x2 ugers autentiske læringsforløb. Skolernes medarbejdere udvikler ny undervisning ud fra de seks hjørneflag, der fungerer som overordnet ramme. Derudfra har de enkelte skoler frihed til selv at bestemme emner, teknologiske værktøj, kompetencer for læringsforløbene – og om de eventuelt skal vare længere end 2 uger.

Hjørneflag

Hjoerneflag_2018

Kompetenceudvikling

Med støtte fra A. P. Møller fonden er Høje-Taastrup Kommune i gang med en stor kompetenceudviklingsindsats på skoleområdet. Indsatsen vil styrke de professionelle læringsfællesskaber og faciliteringen af innovative, autentiske læringsforløb. Du kan læse mere om efteruddannelsesprojektet her

Nye skoler

Høje-Taastrup Kommune har fokus på, hvordan rum og rammer kan understøtte undervisningen i fremtidens skole. Vi bygger blandt andet to nye skoler, der vil være designet til undervisning i autentiske, innovative læringsforløb, ligesom vi i samarbejde med lærerne kikker på hvordan de eksisterende læringsrum kan udvikles. Du kan finde mere information om hvordan pædagogik og læring sætter rammer for arkitekturen i Læringshuset Nærheden og de fremtidige planer for Børne- og kulturhuset.

Se videoer om 2-ugers læringsforløb på Hedehusene og Charlotteskolen

Alle elever på Hedehusene Skole og Charlotteskolen gennemførte i oktober 2017 et 2-ugers læringsforløb med fokus på idéudvikling, samarbejde, kreativitet og nye læringsformer.
Hør elever fortælle om de mange spændende og innovative projekter og hvilke produkter de udviklede.

Se video med elevfortællinger fra Hedehusene skole:

Og hør elever fra Charlotteskolen i denne video:

 

Læs artikel om Fremtidens skole

Hvordan skaber vi en folkeskole, som bedst muligt forbereder børn og unge til at blive aktive mennesker og borgere i et foranderligt og højteknologisk samfund? Læs mere om Fremtidens Skole og hvordan arkitektur, pædagogik og efteruddannelse er med til at forme nye tanker i vedhæftede artikel fra magasinet Atea EDU.

Opdateret 6. marts 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00