Pasning og skole
  • Få siden oplæst

Mad i skole og SFO

Hver skoles bestyrelse og MED-udvalg udarbejder lokale retningslinjer for mad og måltider på skolen.

Retningslinjer udarbejdes i forhold til nedenstående fire punkter, som gælder for alle folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune:

  1. Spis sundt
  2. Skab den gode oplevelse omkring maden
  3. Skolen er fri for det usunde
  4. Skole/hjem-samarbejde om at gøre det sunde valg til det lette valg

De lokale retningslinjer for hver enkelt skole skal desuden kunne udmønte Sundhedspolitikkens målsætninger. Lokale retningslinjer offentliggøres på skolens hjemmeside.

Sundhedspolitikkens målsætninger om kost og måltider

”Høje-Taastrup Kommune vil:

  • arbejde for, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune vælger sundere kostvaner
  • videreføre fokus på sund kost og sunde rammer omkring kosten i forbindelse med udmøntningen af Høje-Taastrup Kommunes ernæringspolitik
  • arbejde for at flest mulige børn og unge får sunde kostvaner
  • fjerne sodavand, slik og lignende usunde fødevarer fra skoler, institutioner og dagplejen"

Læs hele Høje-Taastrup kommunes sundhedspolitik

Opdateret 5. maj 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00