Pasning og skole
 • Få siden oplæst

Fritidsklubber

Dit barn kan blive indmeldt i fritids- og ungdomsklub, når barnet fylder 10 år eller skal begynde i 4. klasse.

Alle forældre til børn i 3. klasse får automatisk et brev i januar eller februar måned. Barnet bliver tilbudt plads i den fritids- og ungdomsklub, der ligger i distriktet. Ønsker du en anden klubplads til dit barn end den tilbudte, kan du ønske dette, når du svarer på tilbuddet.

Børn i kommunale skoler bliver tilbudt klubplads med start 1. april. Børn i privatskoler bliver tilbudt klubplads med start 1. juli.

Hvis du ønsker en plads i klub til et større barn, kan du rette henvendelse til klubben, der sørger for indmeldelse.

Barnet kan fortsætte i dagklub, indtil det fylder 15 år, og fortsætte i aftenklub, indtil det fylder 19 år.

Morgen SFO

Hvis du har behov for pasning af dit barn om morgenen, har du mulighed for at melde dit barn ind i morgen SFO. Pasning om morgenen foregår i en af skolens SFO’er. 

Ifølge Byrådets beslutning tilbydes morgen SFO til 4. og 5. klassetrin på skoledage og ikke i skoleferier.

Du modtager automatisk tilbud om morgen SFO sammen med tilbuddet om klubplads. 

Ønsker du plads i morgen SFO, efter dit barn er startet i klub, kan du kontakte Fritid og Kultur for indmeldelse.

Oversigt over fritids- og ungdomsklubber

Fritids- og ungdomsklubben Basen

Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup
Telefon: 43 35 28 28 
E-mail: basen@htk.dk 
EAN: 5790000401949

Fløngklubben - Engvadgård

Fløng Byvej 13, 2640 Hedehusene 
Telefon: 43 35 35 94 
E-mail: engvadgaard@htk.dk  
Hjemmeside: www.engvadgaard.htk.dk   
EAN: 5790000401963

Fritids- og ungdomsklubben 5'eren

Charlottegårdsvej 5, 2640 Hedehusene 
Telefon: 43 35 35 20 
E-mail: 5eren@htk.dk 
Hjemmeside: www.5eren.htk.dk 
EAN: 5790000401857  

Crossklubben, (hører under 5'eren)

Hedeland 1, 2640 Hedehusene
Telefon: 20 81 45 87 
E-mail: 5eren@htk.dk 
EAN: 5790000401819 

Go-kart Klubben (hører under 5'eren)

Taastrupgårdsvej 3, 2630 Taastrup
Telefon: 43 35 35 10
E-mail: taastrup-gocartklub@htk.dk   
Hjemmeside: www.gokart.htk.dk 
EAN: 57900001123284 

Fritids- og ungdomsklubben Klub Inn

Hovedgaden 448, 2640 Hedehusene 
Telefon: 43 35 35 55
E-mail: klubinn@htk.dk  
Hjemmeside: www.klubinn.htk.dk 
EAN: 5790000401901

Gadehave Fritidsklub & Ungdomscafé 

Gadehavegårdsvej 1 B, 2630 Taastrup 
Telefon: 43 35 34 90 
E-mail: gadehaven@htk.dk 
EAN: 5790000401826  

Fritids- og ungdomsklubben Trillingeklubben, Blåkanten

Trekanten H11, 2630 Taastrup 
Telefon: 43 35 29 80 
E-mail: trillingeklubberne@htk.dk 
Hjemmeside: /www.trillingeklubberne.htk.dk/
EAN: 5790001123291

Fritidsklubben Impulsen

Poppel Alle  10, 2630 Taastrup
Telefon: 43 35 35 40 
E-mail: impulsen@htk.dk 
Hjemmeside: www.impulsen-htk.dk 
EAN: 5790000401871  

Landsbyordningen i Reerslev

Tingstedvej 42, 2640 Hedehusene 
Telefon: 43 35 29 45 
E-mail: Reerslev_Fritidsklub@htk.dk   
Se klubbens hjemmeside 
EAN: 5790000401918 

Sengeløse Fritids- og ungdomsklub

Kirkestien 2 B, 2630 Taastrup 
Telefon: 43 35 34 81 
E-mail: Sengeloeseklubben@htk.dk 
Hjemmeside: www.sengeloeseklub.htk.dk 
EAN: 5790000401802 

Ungdomscafeen 

Taastrupgårdsvej 7C, 2630 Taastrup
Telefon: 43 35 16 72 
Email:kontakt@ungdomscafeen.dk 
Facebookside
EAN: 5798008906152

Venteliste

Du kan ikke skrive dit barn på venteliste.

Lukkedage

Alle klubber holder lukket:

 • De 3 dage før Påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • D. 23. og 31. december
 • Mellem Jul og Nytår

Uge 28 og 29 

Nogle klubber holder lukket i ugerne 28 og 29.

Det drejer sig om:

 • Basen
 • Impulsen
 • Klub Inn
 • Sengeløseklubben
 • Fløngklubben Engvadgaard
 • Trillingeklubben

Åbne klubber i uge 28 og 29

I ugerne 28 og 29 kan medlemmer, der har brug for klubplads i disse to uger, benytte:

Gadehaven, Gadehavegårdsvej 1B, 2630 Taastrup 

5’eren, Charlottegårdsvej 5, 2640 Hedehusene 

Landsbyordningen (Fritidsklubben) i Reerslev, Tingstedvej 42, 2640 Hedehusene

Ungdomscafeen i Taastrupgaard, Taastrupgårdsvej 7C, 2630 Taastrup 

Udmeldelse

Husk at udmelde dit barn, når det ikke længere skal gå i klub. Det sker ikke automatisk.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. Dette gælder også ved flytning fra Høje-Taastrup Kommune.

Opkrævninger i forbindelse med udmeldelse

Hvis du modtager en opkrævning på det fulde beløb, selvom du har udmeldt dit barn til midt i en måned (senest d. 14. måneden før), kan du henvende dig til :

Ungecentret, Annette Feldberg, tlf.: 43 59 15 24, e-mail: AnnetteFe@htk.dk

Medicingivnig til barnet

Har dit barn brug for medicin, mens det går i institution, gælder der nogle særlige retningslinjer.

Se retningslinjer og afkrydsningsskema og medicinaftaleseddel.

Pædagogisk tilsyn

Høje-Taastrup Kommune er - jf. Dagtilbudsloven - forpligtet til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritid- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet omfatter alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Fritid- og kulturcenteret har ansvaret for, at tilsynet gennemføres.

Formål med det pædagogiske tilsyn

Ved tilsynet lægges der vægt på at vurdere personalets kvalifikationer i forhold til at løse opgaven i dagtilbuddet. Det fremgår ikke af lovgivning og vejledning, hvor ofte tilsynet skal gennemføres. Men vejledningen beskriver, at Byrådet løbende skal påse, at det enkelte klubtilbud reelt påtager sig de opgaver, som kommunen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, og at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil opfylde de opstillede mål.

Rammer og principper for det pædagogiske tilsyn

Ved fastsættelse af rammer og principper for det pædagogiske tilsyn lægges der vægt på, at det kommunale tilsyn med klubtilbuddene blandt andet skal medvirke til, at Fritids- og ungdomsklubben og Fritid- og Kulturcentret, får et fælles billede af klubtilbuddets fritids- og socialpædagogiske kvalitet, herunder alsidigheden i de aktiviteter og kulturtilbud medlemmerne præsenteres for og som tilsammen har til formål at understøtte børn og unges dannelse og personlige udvikling.

Det er desuden vigtigt at se på hvilke udviklingsmuligheder der er, for den fortsatte opgaveløsning og kvalitet med afsæt i de grundliggende værdier, Børne- og ungepolitikken i Høje-Taastrup Kommune, samt anbefalingerne i Morgendagens Børne- og ungeliv.

Tilsyn i selvejende institutioner

I selvejende institutioner har bestyrelsen arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar og dermed også et selvstændigt tilsynsansvar. Kommunalbestyrelsen har dog stadig tilsynsforpligtelsen, og i det efterfølgende beskrives tilsynet med kommunale og selvejende institutioner under ét.

Hvem kan du kontakte vedr. tilsyn

Tilsynsopgaven er udlagt til Fritid og Kulturcentret og varetages i det daglige af Børn- og ungekonsulenten på klubområdet. Kontakt Jette Bælum, Pæd. konsulent for børne og ungeområdet.

Læs mere om det pædagogiske tilsyn på Klubområdet

Miljøtilsyn for knallertbanen

Knallertbanen er underlagt miljølovgivning, under hvilken der skal der føres tilsyn efter gældende regler.

Se tilsynsnotat af den 18. november 2015

Opdateret 22. maj 2019

Ansvar for denne side

Ungecenter

T: 43 59 10 00