Skole og uddannelse
  • Få siden oplæst

SSP

SSP er et koordinerende og forebyggende samarbejde i Høje-Taastrup Kommune mellem Socialforvaltningen, Skolerne og Politiet.

Hertil kommer andre vigtige samarbejdspartnere som klubber, SFO, foreningslivet, private organisationer, virksomheder m.fl.

SSP-organisationens formål er at forebygge og i visse situationer standse unge menneskers vej ind i en social uhensigtsmæssig adfærd. Det være sig i form af kriminalitet, misbrug, selvskadende adfærd, vold, hærværk m.m.

Der er ansat to SSP-koordinatorer, som opsamler den viden, der er på området og koordinerer hvilken indsats, der anses for bedst i det givne tilfælde. SSP koordinatoren er ansvarlig for de lokale handlegrupper og er bindeled mellem kommunen og politiet.

SSP-koordinatorerne er:

Jean-Jacques Royal, mobil: 2962 1970

Christina Petersen, mobil: 2372 9799

Opdateret 7. januar 2019

Ansvar for denne side

Ungecenter

T: 43 59 10 00