Pasning og skole
  • Få siden oplæst

Undervisningspligt

Alle børn har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Et barn når den undervisningspligtige alder i det kalenderår, det fylder 6 år.

Forældre eller værge har pligt til, at børnene får undervisning. Barnets forældre eller værge kan selv påtage sig ansvaret for barnets undervisning. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Byrådet skal kontrollere, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningspligtkontrollen sker ved at identificere børn i den undervisningspligtige alder via folkeregistreadressen og kontrollere, om de har et undervisningstilbud.

Skolelederen skal påse, at alle elever, der er indskrevet i skolen, deltager i undervisningen. Bestemmelsen indebærer, at eleverne har mødepligt.

Institutions- og Skolecenter holder øje med skolernes fraværsoplysninger, og at elever, der ikke modtager undervisning i folkeskolen, får et andet undervisningstilbud, som står mål med folkeskolens.

Opdateret 22. august 2018

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00