Skole og uddannelse
  • Få siden oplæst

Uddannelsesvejledning

Når du skal videre i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, er der tilbud om uddannelsesvejledning.

Elever, der bor i Høje-Taastrup Kommune får vejledning gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vestegnen).

Som ung i kommunen kan du indtil 25-års alderen få vejledning hos UU-Vestegnen, selvom du ikke aktuelt er under uddannelse. På UU-Vestegnens hjemmeside finder du din personlige vejleder, og du kan se en samlet oversigt over, hvilke vejledere, der er knyttet til hvilke skoler.

10. klasse 

Høje-Taasstrup Kommune har et 10. klasses tilbud, Linie 10, beliggende på Parkvej i Taastrup (tidligere Parkskolen).

Gymnasium/HF

Der ligger ét gymnasium i Høje-Taastrup Kommune – lige ved Høje-Taastrup Station. Samme sted er der også HF (Højere Forberedelseseksamen). Læs mere om Høje-Taastrup Gymnasium.

Der er mange gymnasier i nærliggende kommuner, som alle kan søges af unge i Høje-Taastrup.

Erhvervsuddannelser (EUD)

For elever, der ønsker at få en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, er der tekniske skoler i Roskilde, Glostrup, Herlev, Rødovre, Ballerup, Ishøj og Gladsaxe samt på mange forskellige adresser i København. Desuden er der social- og sundhedsskolen i Brøndbyvester.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er et tilbud til unge, der er mindre bogligt indstillede. Uddannelsen planlægges individuelt for den enkelte- Den skal indeholde virksomhedspraktik og skoleundervisning 20-40 uger på godkendte skoler. Uddannelsen varer 2 år, men kan forlænges med 1 års praktik.

Efterskole

Staten giver støtte til unge, der vil tage ophold på en efterskole, ungdomshøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdskole.

Opdateret 11. juni 2018

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00