Pasning og skole
  • Få siden oplæst

Uddannelsesvejledning

Når du skal videre i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, er der tilbud om uddannelsesvejledning.

Elever, der bor i Høje-Taastrup Kommune får vejledning gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vestegnen).

Som ung i kommunen kan du indtil 25-års alderen få vejledning hos UU-Vestegnen, selvom du ikke aktuelt er under uddannelse. På UU-Vestegnens hjemmeside finder du din personlige vejleder, og du kan se en samlet oversigt over, hvilke vejledere, der er knyttet til hvilke skoler.

10. klasse 

Høje-Taasstrup Kommune har et 10. klasses tilbud, Linie 10, beliggende på Parkvej i Taastrup (tidligere Parkskolen).

Gymnasium/HF

Der ligger ét gymnasium i Høje-Taastrup Kommune – lige ved Høje-Taastrup Station. Samme sted er der også HF (Højere Forberedelseseksamen). Læs mere om Høje-Taastrup Gymnasium.

Der er mange gymnasier i nærliggende kommuner, som alle kan søges af unge i Høje-Taastrup.

Erhvervsuddannelser (EUD)

For elever, der ønsker at få en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, er der tekniske skoler i Roskilde, Glostrup, Herlev, Rødovre, Ballerup, Ishøj og Gladsaxe samt på mange forskellige adresser i København. Desuden er der social- og sundhedsskolen i Brøndbyvester.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er et tilbud til unge, der er mindre bogligt indstillet. Uddannelsen planlægges individuelt for den enkelte- Den skal indeholde virksomhedspraktik og skoleundervisning 20-40 uger på godkendte skoler. Uddannelsen varer 2 år, men kan forlænges med 1 års praktik.

Støtte til efterskole m.v.

Staten giver støtte til unge, der vil tage ophold på en efterskole, ungdomshøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdskole.

Opdateret 5. maj 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00