Sundhed og helbred
 • Få siden oplæst

Anbefalinger om motion

Motion og bevægelse spiller en afgørende rolle for vores sundhed.

Når man regelmæssigt er fysisk aktiv, forebygger man samtidigt en lang række livsstilssygdomme.

Motion nedsætter risikoen for livsstilssygdom

Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet forebygger

 • Kredsløbssygdomme (hjertekarsygdomme, forhøjet kolesteroltal og blodtryk, overvægt, fedme samt Type II diabetes)
 • Stress
 • Muskel- og skeletlidelser
 • Forskellige kræfttyper (tyktarmskræft, brystkræft og livmoderkræft)
 • Psykiske lidelser (depression, angst og demens)
 • Osteoporose (knogleskørhed)

Motion styrker helbredet

 • Hjælper til at mindske blodtrykket hos personer, der allerede har forhøjet blodtryk
 • Hjælper med at kontrollere vægten
 • Hjælper seniorer med at blive stærkere og bedre i stand til at bevæge sig uden at falde
 • Forbedrer det psykiske og sociale velvære, herunder livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer

Regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge og fremme, at de nævnte sygdomme og tilstande opstår. Hvis du allerede lider af én af ovennævnte sygdomme, kan fysisk aktivitet medvirke til at mindske risikoen for, at sygdommen udvikles, eller tilstanden forværres.

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

Børn og unge(5-17 år): Vær aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige, kortvarige dagligdags aktiviteter. Deles de 60 minutter skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrke og bevægelighed.

Voksne(18-64 år): Vær aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige, kortvarige dagligdags aktiviteter. Deles de 30 minutter skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysiske aktiviteter af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrke og bevægelighed.

Ældre(+65 år): Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige, kortvarige dagligdags aktiviteter. Deles de 30 minutter skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

Gravide: Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige, kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk

Hvis du ikke er vant til at være fysisk aktiv

er det rigtig godt at være aktiv bare 10 minutter om dagen. 10 minutters fysisk aktivitet om dagen vil mindske din risiko for at udvikle livsstilssygdomme.

Det kan være, at de 10 minutters fysisk aktivitet om dagen efter en periode kan give dig energi og overskud til at øge din fysiske aktivitet hen mod sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Opdateret 26. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00