Sundhed og helbred
  • Få siden oplæst

Fritidspas

Fritidspasset er for børn og unge fra 6-17 år, der ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet.

Hvad kan man få fritidspas til?

Høje-Taastrup Kommune tilbyder et Fritidspas til en lang række fritidsaktiviteter i kommunen:

  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Idrætsforeninger
  • Spejdere og kulturelle foreninger 
  • Drama-, Musik- og Billedskole

Alle foreninger kan modtage børn og unge og få dækning til kontingent efter reglerne. Fritidspasset betaler for minimum 3 måneders kontingent (afhængigt af størrelsen på kontingentet). Hvis man gerne vil fortsætte med aktiviteten, når Fritidspasset udløber, skal man selv betale for aktiviteten. 

Et fritidspas er ikke en garanti for, at en given forening eller klub har plads til dit barn. Det er forældrenes eget ansvar på forhånd at sikre, at der er mulighed for at gå til den ønskede aktivitet. Derfor beder vi om navnet på den kontaktperson i foreningen, man har lavet aftalen med.

Mange foreninger og klubber tilbyder muligheder for en gratis prøveperiode eller prøvetræning. De muligheder skal afprøves, før der indsendes en ansøgning om fritidspas, så barnet får fritidspas til en aktivitet, som han eller hun har prøvet af og har lyst til at gå til. Når ansøgningen om fritidspas først er godkendt, kan den nemlig ikke ændres til en anden aktivitet.

Hvem kan få Fritidspas og hvordan søger man?

  • Fritidspasset er for børn og unge fra 6-17 år, der bor i Høje-Taastrup Kommune og ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet (SFO’er tæller ikke som en fritidsaktivitet).
  • Man kan kun få Fritidspas én gang.
  • Forældre kan søge om et fritidspas til deres børn.  Der går typisk op til to uger fra vi modtager ansøgningen til foreningen/klubben modtager kontingentbetalingen.
Hent skemaet her

Hvad kan jeg gå til?

Høje-Taastrup Kommune har mange fritids- og kulturaktiviteter for børn og unge og der er tilbud i alle dele af kommunen. 

Se oversigt over foreninger i kommunen

Aktivitetskatalog

I efteråret udarbejdede Høje-Taastrup Kommune et aktivitetskatalog i samarbejde med Get2Sport som et led i arbejdet i Gadehavegård og Tåstrupgård med at få flere unge i gang med et aktivt fritidsliv. Kataloget var et forsøg på at få information om aktiviteterne ud til en bredere målgruppe end dem, der søger på kommunens hjemmeside og rummer aktiviteter i Høje-Taastrup og Taastrup. I foråret 2017 arbejdes der på at lave et lignende trykt katalog, der omfatter hele kommunen. Aktiviteterne i kataloget er åbne for alle, uanset bopæl.

Se vores aktivitetskatalog til inspiration

Mere information

Har du spørgsmål om fritidspasordningen, er du velkommen til at kontakte Idræts- og bevægelseskonsulent Christian Aundal:

Tlf.: 51 14 67 09
E-mail: ChristianAu@htk.dk

Opdateret 16. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00