Sundhed og helbred
  • Få siden oplæst

Legepatruljer

På alle skoler i Høje-Taastrup Kommune har man legepatruljer,

hvor skolens ældre elever er blevet uddannet til at lave sjove bevægelsesaktiviteter for de yngre elever i frikvartererne, så de får rørt sig.

Opdateret 27. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00