Sundhed og pleje
  • Få siden oplæst

Kvalitetsstandarder

Her kan du læse kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, sygepleje, træning mv.

Kvalitetsstandarderne beskriver de enkelte ydelser, deres indhold m.m. og bliver godkendt af byrådet minimum én gang om året og er senest godkendt i byrådet den 18. december 2018.  

Læs kvalitetsstandarderne (pfd)

Takster på ydelser beskrevet i kvalitetsstandarderne

Opdateret 30. maj 2019

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00