Sundhed og helbred
  • Få siden oplæst

Lægeskift

Hvis du som sygesikret i gruppe 1 ønsker at skifte læge, skal det ske via vores selvbetjening. Lægeskiftet koster 195 kr. og betales med Dankort.

Lægeskiftet får virkning 14 dage efter. Du kan frit vælge læge eller klinik. 

Hjemmebesøg

Der gælder forskellige regler for hjemmebesøg afhængigt af afstanden fra din bopæl til lægen eller klinikken.

Hvis afstanden mellem din bopæl og lægen eller klinikken er mindre end 15 kilometer, kan din læge komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom. Er afstanden mere end 15 km, skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg.

Hvis det ikke er muligt at vælge en læge eller klinik, der ligger mindre end 15 km fra din bopæl, fx fordi lægerne og klinikkerne i området ikke har åbent for nye patienter, kan din region tilbyde dig at vælge en læge eller klinik, der ligger mere end 15 km fra din bopæl. I denne situation skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom, men at din region stiller sygebesøgstilbud eller transportordning til rådighed.

Lægeoversigt

Lægeoversigt inklusiv speciallæger.

Du har også mulighed for, at se listen på sundhed.dk uden brug af NemID.

Gruppeskift

Du kan skifte sikringsgruppe med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvis ønsket er meddelt kommunen senest den 15. i måneden.

Gruppeskift er bindende for et år ad gangen og koster 195 kr., betalingen foregår via Dankort.  

Sundhedskortet skal altid medbringes ved henvendelse til læge, tandlæge med videre.

Læs bekendtgørelsen om indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort.

Opdateret 29. marts 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk