Sundhed og helbred
  • Få siden oplæst

Alkohol

Kommunen tilbyder hjælp til behandling af alkoholmisbrug

Har du eller én af dine nærmeste brug for afklaring eller hjælp i forhold til overforbrug eller misbrug af alkohol, kan du henvende dig hos din egen læge eller direkte til et behandlingssted, f.eks. Blå Kors eller Lænken.

Som borger i Høje-Taastrup Kommune kan du også kontakte Misbrugskonsulenten i Social- og Handicapcentret på Rådhuset tlf. 43 59 13 44 eller sende en mail til socialhandicap@htk.dk

Du kan gratis og anonymt få ambulant alkoholbehandling. Behandlingen finder sted i tilknytning til dit sædvanlige nærmiljø, og behandlingen kan være mere eller mindre intensiv afhængig af dit behov, f.eks. passer man typisk sit arbejde under behandlingen.

Er dit alkoholmisbrug blevet helbredstruende eller invaliderende, kan du have behov for en længerevarende behandling for alkoholafhængighed evt. døgnophold. Det er Social- og Handicapcenteret, der henviser til længerevarende tilbud ud fra en konkret individuel vurdering.

Læs mere om alkoholrådgivning og behandling via dette link.

Misbrugsbehandling for unge

Vi tilbyder unge under 18 år og deres forældre rådgivning ved bekymring om alkohol- eller stofmisbrug. Tilbuddet kræver ikke henvisning, og det er muligt at henvende sig anonymt.

Kontakt:

Børne- og Ungerådgivningscentret, Familieafdelingen
Telefon: 43 59 12 00
Mail: BURC@htk.dk

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol finder du via linket.

Opdateret 17. oktober 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00