Sundhed og helbred
  • Få siden oplæst

Kvit og Fit

Rygestoptilbud til dig som gerne vil kombinere et rygestop med motion

Motion kan være en stor hjælp, mens du kvitter cigaretterne. Motion kan mildne abstinenser, løfte humøret og aflede tankerne, når trangen er størst. Vi vil primært dyrke holdspil, såsom floorball, hvor kammeratskab og positive oplevelser er i fokus.

Møderne starter med ca. en times motion varetaget af en uddannet motionskonsulent efterfulgt af én til to timers rygestoprådgivning varetaget af en uddannet rygestoprådgiver. Du får værktøjer til at komme lettere igennem dit rygestop. I gruppen er der plads til 12 deltagere. Forløbet består af 7 møder á 2-2½ times varighed, fordelt over 7 uger.

Find kommende rygestopkurser

Opdateret 21. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00