Sundhed og helbred
 • Få siden oplæst

Sundhedsforløb

Ønsker du en bedre hverdag med din sygdom?

Høje-Taastrup Kommune tilbyder sygdomsspecifik rehabiliteringsforløb, hvis du lider af en af følgende sygdomme; KOL, type 2 diabetes, lænde-/rygsmerter, kræft eller hjertesygdom. Forløbet gennemføres af et team med viden om og erfaring i at hjælpe borgere med disse sygdomme.

Forløbene giver dig konkrete redskaber til at håndtere de symptomer og gener, der følger disse sygdomme.

Forløbsprogrammerne foregår i et tæt samarbejde mellem hospital, alment praktiserende læger og kommuner.

Hvis du har lyst til at deltage, vil du:

 • Få viden om sygdommen og behandlingen (fx. sund kost og medicin)
 • Møde andre borgere med samme sygdom, du kan dele erfaringer med
 • Få fysisk træning tilpasset netop dit niveau

Deltagelse på et sundhedsforløb

For at kunne deltage i ét af nedenstående forløb, skal du have en henvisning fra din egen læge eller hospitalsafdeling.

KOL

Få gode vaner og inspiration til at tackle en hverdag med KOL.

I forløbet får du fysisk aktivitet, inspiration til at ændre dine vaner, forbedre din fysik og forebygge følger af sygdommen. Herudover vil du få hjælp til at tackle angst og åndenød.

Forløbet varer 10 uger og består af undervisning og fysisk aktivitet.

Forløbet starter med en individuel samtale, hvor der er fokus på dit mål med forløbet.

Tilmelding og visitation

Du skal henvises af egen læge eller hospital.

Sted

Sundhedscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44
2630  Taastrup

Næste forløb

Vi tager forbehold for, at ændring af datoer og/eller mødetider kan forekomme.  

Forløbene starter op i januar, april, august, oktober 2017/2018.

Vil du vide mere

så kan du kontakte sundhedskonsulent Lotte Therkildsen på telefon 4359 1326 eller send en mail til Sundhedstilbud@htk.dk

Praktisk information

Pris: Tilbuddet er gratis

Transport: Tilbuddet omfatter ikke kørsel

Udbyder: Sundhedscenter Espens Vænge

Tolkebistand: Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Type 2 diabetes

Et tilbud til dig, der ønsker mere vide om type 2 diabetes. I forløbet får fu fysisk aktivitet, inspiration til at ændre dine vaner og forebygge følger af sygdommen.

Der er mulighed for en individuel samtale med klinisk diætist og hjælp til vægttab, hvis det er et ønske.

Grib chancen og kom i gang, hvis du vil

 • blive bedre til at håndtere din diabetes
 • have større viden og praktiske færdigheder i forhold til diabeteskosten
 • have bedre mulighed for at kunne regulere din diabetes
 • have mulighed for at øge din livskvalitet på trods af diabetes
 • forebygge senfølger

Forløbet varer 10 uger og består af undervisning og fysisk aktivitet.

Tilmelding og visitation

Du skal henvises af egen læge eller hospital.

Tid, sted og forløb

Sundhedscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44
2630  Taastrup

Næste forløb

Vi tager forbehold for, at ændring af datoer og/eller mødetider kan forekomme.

Forløbene starter i januar, april, august og oktober 2017/2018.

Vil du vide mere

så kan du kontakte sundhedskonsulent Lotte Therkildsen på telefon 4359 1326 eller send en mail til sundhedstilbud@htk.dk

Praktisk Information

Pris: Tilbuddet er gratis

Transport: Tilbuddet omfatter ikke kørsel

Udbyder: Sundhedscenter Espens Vænge

Tolkebistand: Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand

Diabetescafé på dit sprog

Har du type 2 diabetes, og vil du vide mere om sund mad, motion, medicin og følgesygdomme, så er diabetesskolen noget for dig. Målgruppen er tyrkiske og pakistanske kvinder, som har brug for tolk. 

Forløbet varer i 8 uger med en ugentlig mødegang. Der er en sygeplejerske og en diætist tilknyttet forløbet. Du bliver undervist i kost, motion, pleje af fødder, blodsukkermåling, madlavning med mere. Der vil altid være tolk til stede.

Tilmelding

Du kan blive henvist af egen læge eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Tid, sted og forløb

Forløbet varer i 8 uger to gange om året i tidsrummet 12.30-15.00 i

Beboerhuset Taastrupgaard
Taastrupgaardsvej 131A
2630  Taastrup

Praktisk information

Pris: Tilbuddet er gratis

Transport: Tilbuddet omfatter ikke kørsel

Tolkebistand: Tilbuddet omfatter tolkebistand

Hjerte

Formålet med forløbet er at understøtte dine muligheder for at leve det bedst mulige liv for dig med din sygdom. Du vil få indsigt i sygdommen og præsenteres for redskaber til, hvad du selv kan gøre for at påvirke den i positiv retning. 

Hjerteforløbet er et tilbud til dig med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller hjerteklapsygdom.

Tilmelding og visitation

Du skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling.

Tid, sted og forløb

Genoptræningscentret Albertslund
Skolegangen 1
2620  Albertslund

Telefon: 4368 7820

Forløb

Forløbet varer i alt 12 uger og består af:

24 sessioner af 1 times varighed 2 gange om ugen ved fysioterapeuter
Teoretisk undervisning 3 x 2 timer ved sygeplejerske
Teoretisk undervisning 1 x 2 timer ved diætist

Vil du vide mere, så kan du kontakte forløbskoordinator Lotte Therkildsen på telefon 4359 1326 eller send en mail til sundhedstilbud@htk.dk

Praktisk information

Pris: Tilbuddet er gratis

Transport: Tilbuddet omfatter ikke kørsel

Udbyder: Genoptræningscentret Albertslund Kommune

Tolkebistand: Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand

Lænde-/rygsmerter

Forløbet henvender sig til borgere over 18 år med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Det gælder ikke for borgere, der tidligere har haft lænde-/rygsmerter, og som har fået behandling for det.

Du kan læse mere om forløbet og tilmelding på Sundhed.dk

Kræftrehabilitering

Livet under og efter en kræftsygdom.

De fleste mennesker oplever, at livet forandrer sig, når de får en kræftsygdom. Sygdommen, behandlingen og eventuelle senfølger medfører ofte mange bekymringer og spørgsmål. Dette kan være belastende både for dig selv og dine pårørende.

Deltagelse i kræftrehabilitering kan hjælpe dig med at håndtere hverdagen med en kræftsygdom. Når henvisningen er modtaget, vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktperson. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med til denne samtale. Ved samtalen finder I sammen frem til hvilke tilbud, der er relevante for dig nu samt hvilke, der kunne blive aktuelle senere i rehabiliteringsforløbet.

Kræftrehabiliteringen kan indeholde:

 • Samtale med kontaktperson
 • Fysisk træning på hold
 • Individuel fysioterapi og/eller ergoterapi
 • Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft
 • Livet med kræft - undervisning i emner relateret til at leve med en kræftsygdom. Mulighed for deltagelse af pårørende
 • Individuel vejledning ved diætist
 • Kontakt til kræftkoordinator - afklaring og forløbskoordination
 • Henvisning til omsorgssamtaler med sygeplejerske
 • Støttetilbud til børn med kræftramte forældre
 • Rygestop
 • Netværkscafé drevet af Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling

Tilmelding og visitation

Du skal henvises af egen læge eller hospitalsafdeling.

Sted 

Sundhedscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44
2630  Taastrup

Vil du vide mere

så kan du kontakte kræftkoordinator Christine Bonnevie på telefon 3046 0531. Du kan også sende en mail til kraeftkoordination@htk.dk

Få gode vaner og inspiration til at tackle en hverdag med KOL.

I forløbet får du fysisk aktivitet, inspiration til at ændre dine vaner, forbedre din fysik og forebygge følger af sygdommen. Herudover vil du få hjælp til at tackle angst og åndenød.

Forløbet starter med en individuel samtale, hvor der er fokus på dit mål med forløbet.
Forløbet varer 10 uger og består af undervisning og fysisk aktivitet.

Tilmelding og visitation

Borgeren skal henvises af egen læge eller hospital.

Tid, sted og forløb

Træningscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44
2630 Taastrup

Næste forløb

Vi tager forbehold for, at ændring af datoer og/eller mødetider kan forekomme.

Forløbene starter i januar, april, august og oktober 2017/2018.

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00